Latin Quotes

TIL the Latin word 'tu' as i...

TIL the Latin word 'tu' as in 'et tu, Brute' is same as 'tu' in Hindi, both meaning 'You'!!
๐Ÿ“…๏ธŽ Mar 14
๐Ÿšจ๏ธŽ report

โ€œHunger swe...

โ€œHunger sweetens beansโ€ - some Latin poet
๐Ÿ“…๏ธŽ Mar 18
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Fortune favour...

"Fortune favours the brave" - ancient latin proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Nov 21
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"I think, th...

"I think, therefore I am." - Latin Proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Dec 07
๐Ÿšจ๏ธŽ report

โ€œLions donโ€™t lose sleep over the opi...

โ€œLions donโ€™t lose sleep over the opinions of sheepโ€ -Adapted from the Latin โ€œLeonum non refert quid oves censeantโ€
๐Ÿ“…๏ธŽ Mar 11
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Magna Civitas, Magna Sol...

"Magna Civitas, Magna Solitudo. (A great city is a great solitude)" - Latin Proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Sep 10
๐Ÿšจ๏ธŽ report

Opportunity has hair in front, but behind she is bald; if you...

Opportunity has hair in front, but behind she is bald; if you seize her by the forelock, you may hold her, but if suffered to escape, not Jupiter himself can catch her again. ~Latin Proverb~
๐Ÿ“…๏ธŽ Jul 06
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"The word courage is very interesting. It comes from a Latin root cor, which means โ€œheart.โ€ So to...

"The word courage is very interesting. It comes from a Latin root cor, which means โ€œheart.โ€ So to be courageous means to live with the heart. And weaklings, only weaklings, live with the head; afraid, they create a security of logic around themselves" . - - Osho, Courage joy of living dangerously.
๐Ÿ“…๏ธŽ Jun 12
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Each minute wounds...

"Each minute wounds, and the last minute kills." - Latin proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Apr 01
๐Ÿšจ๏ธŽ report

Quidquid La...

Quidquid Latine dictum sit altum videtur
๐Ÿ“…๏ธŽ Feb 21
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"De mortuis nih...

"De mortuis nihil nisi bonum" - Ancient Latin Phrase
๐Ÿ“…๏ธŽ Dec 01
๐Ÿšจ๏ธŽ report

โ€œQui bibit dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est; ergo:...

โ€œQui bibit dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est; ergo: qui bibit, ecce caelum.โ€ (He who drinks sleeps; he who sleeps does not sin; he who does not sin is holy; therefore he who drinks goes to heaven.) Sunday = Latin
๐Ÿ“…๏ธŽ Sep 03
๐Ÿšจ๏ธŽ report

โ€œThe word 'translation' comes, etymologically, from the Latin for 'bearing across'. Having be...

โ€œThe word 'translation' comes, etymologically, from the Latin for 'bearing across'. Having been borne across the world, we are translated men. It is normally supposed that something always gets lost in translation; I cling, obstinately to the notion that something can also be gained.โ€
๐Ÿ“…๏ธŽ Oct 04
๐Ÿšจ๏ธŽ report

Television? The word is h...

Television? The word is half greek, half latin. No good can come of it. C.P Scott
๐Ÿ“…๏ธŽ Sep 06
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Ah yes, divorce, from the Latin w...

"Ah yes, divorce, from the Latin word meaning to rip out a man's genitals through his wallet" โ€“ Robin Williams
๐Ÿ“…๏ธŽ Apr 16
๐Ÿšจ๏ธŽ report

โ€œAh, yes, divorce . . . from the Lat...

โ€œAh, yes, divorce . . . from the Latin word meaning to rip out a manโ€™s genitals through his walletโ€ - Robin Williams
๐Ÿ“…๏ธŽ Apr 16
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Divorce comes from the latin word divo...

"Divorce comes from the latin word divorcerum meaning 'to have your genitals torn out through your wallet'. โ€”Robin Williams
๐Ÿ“…๏ธŽ Jul 04
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Through fair or stormy weather We stand close together ...

"Through fair or stormy weather We stand close together Like books on the shelf And pals though we may be When some latin baby Says yes, no, or maybe Each man is for himself!"
๐Ÿ“…๏ธŽ Jun 20
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Never give a...

"Never give a child a sword." - Latin Proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Apr 06
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"It is absurd that a man s...

"It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself." -Latin Proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Jul 13
๐Ÿšจ๏ธŽ report

'Writing' is the Latin of our times. The modern la...

'Writing' is the Latin of our times. The modern language of the people is video and sound. -Lawrence Lessig, professor and political activist (b. 3 Jun 1961)
๐Ÿ“…๏ธŽ Jun 03
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"Live your own life, y...

"Live your own life, you will surely die your own death." -Latin Proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Mar 07
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"If the wind will n...

"If the wind will not serve, take to the oars." โ€“ Latin Proverb
๐Ÿ“…๏ธŽ Dec 11
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"If the winds will...

"If the winds will not blow, take to the oars" (Latin proverb)
๐Ÿ“…๏ธŽ Sep 04
๐Ÿšจ๏ธŽ report

"If you wake up tomorrow morning thinking that saying a few Latin words over your pancakes is g...

"If you wake up tomorrow morning thinking that saying a few Latin words over your pancakes is going to turn them into the body of Elvis Presley, you have lost your mind. But if you think more or less the same thing about a cracker and the body of Jesus, youโ€™re just a Catholic.โ€ - Sam Harris
๐Ÿ“…๏ธŽ Dec 20
๐Ÿšจ๏ธŽ report

Ashes equalizes everyo...

Ashes equalizes everyone - Seneca; original in latin: Aequat omnes cinis.
๐Ÿ“…๏ธŽ May 21
๐Ÿšจ๏ธŽ report